To kvinner diskuterer

Når er samarbeidsproblemer oppsigelsesgrunn?

Kan man si sine meninger høyt – kan man være uenig med ledelsen på arbeidsplassen?…