1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Oppsigelse

Oppsigelse som skyldes den ansattes opptreden

Alvorlige brudd på de plikter den ansatte har i sin stilling, kan begrunne oppsigelse av den ansatte.

Dette kan for eksempel være tilfellet hvor den ansatte gjentatte ganger ikke møter på jobb, eller møter opp ruspåvirket. 

Mer enkeltstående og mindre brudd på hva som forventes i arbeidsforholdet, vil ikke være nok til å si opp den ansatte. Eksempelvis dersom den ansatte enkelte ganger har kommet for sent på jobb eller utført sitt arbeid mangelfullt. Mindre alvorlige forhold kan likevel over tid og samlet sett bli nok for å si opp den ansatte.   

Dersom oppsigelse skal gis på grunn av forhold som skyldes den ansatte, må arbeidsgiver kunne dokumentere de forholdene som begrunner oppsigelsen. Hvis begrunnelsen for oppsigelsen er at den ansatte ikke gjør en god nok jobb, må arbeidsgiver også kunne dokumentere at den ansatte har fått nødvendig opplæring og oppfølging.

Oppsigelse på grunn av forhold knyttet til den ansatte, kan for eksempel skyldes:

En oppsigelse begrunnet i den ansattes opptreden må i tillegg til å ha en tilstrekkelig god begrunnelse, følge de regler for fremgangsmåte som gjelder for å være gyldig.