1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Oppsigelse
For ansatte

Slik sier du opp jobben din

Skal du si opp jobben din? Her gir vi deg som er ansatt tips og gode råd om hvordan du leverer en oppsigelse. Du kan også finne en enkel mal for oppsigelse nedenfor.  

Før du starter arbeidet med å skrive oppsigelsen din, bør du sjekke arbeidsavtalen. Det står ofte viktige opplysninger i arbeidsavtalen som det er lurt å ha kontroll på i forkant. Du bør særlig sjekke opplysninger om oppsigelsesfrister, ferie, bonus, overtidsbetaling mv.

Hva skal være med i en oppsigelse?

En oppsigelse bør alltid inneholde:

Videre er det lurt å benytte overskriften «Oppsigelse av stillingen som …», «Oppsigelse» eller «Oppsigelsesbrev». Dette for å tydeliggjøre at brevet faktisk er en oppsigelse.

Du trenger ikke begrunne hvorfor du sier opp din stilling.

Hvor lang oppsigelsesfristen er, finner man normalt raskt ut av ved å sjekke arbeidsavtalen hvor dette skal stå. Dersom det ikke står noe i arbeidsavtalen om oppsigelsesfrist, eller man ikke har fått noen arbeidsavtale, gjelder lovens oppsigelsesfrist. Oppsigelsesfristen er da 1 måned.

Det er også anbefalt å ta med datoen for siste arbeidsdag. Hvis du for eksempel har 3 måneders oppsigelsestid og leverer oppsigelsen den 15. mai, starter oppsigelsestiden den 1. juni. Siste arbeidsdag vil da være 31. august.

Dersom du har jobbet over 5 år i samme bedriften, har du krav på lenger oppsigelsestid. Oppsigelsesfristen er da minimum:

Du har videre krav på enda lenger oppsigelsestid, dersom du har jobbet over 10 år i samme bedrift og er over en viss alder. Oppsigelsesfristen er da:

I disse tilfellene hvor du har jobbet i samme bedrift og hvor du har fylt en viss alder, kan du likevel alltid velge å si opp jobben din med en oppsigelsesfrist på 3 måneder dersom du heller ønsker det.

Har du lønn, overtid, bonus eller feriepenger som ikke har blitt utbetalt, anbefales det at du skriver kort om dette i oppsigelsesbrevet.

Avslutningsvis kan det også være lurt å inkludere noe positivt om arbeidsgiver, der det er grunnlag for det, for å vise at du har satt pris på en god relasjon - som også kan ha betydning i fremtiden. Eksempelvis kan du takke for mulighetene du har fått og det du har lært på veien mv.

Hvordan skal oppsigelse leveres?

Når du som ansatt skal si opp jobben din, stilles det ikke strenge krav til hvordan dette gjøres. I praksis kan du si opp ved å gi beskjed om dette til sjefen din. En slik muntlig oppsigelse til arbeidsgiver, vil være like gyldig som en oppsigelse du leverer på e-post eller i et oppsigelsesbrev. 

Vårt råd er at du som ansatt først har en muntlig samtale med arbeidsgiver, gjerne i et kort møte, og deretter å avslutte møtet med å levere en skriftlig oppsigelse. Det å ha et slikt møte først og så levere en skriftlig oppsigelse er ryddig og gjør det enklere for arbeidsgiver å forholde seg til oppsigelsen.

Gir du kun en muntlig oppsigelse, uten å følge opp dette med noe skriftlig, kan det oppstå tvil i ettertid om oppsigelsen faktisk er levert. Vi anbefaler derfor at du som ansatt alltid leverer skriftlig oppsigelse, enten i et oppsigelsesbrev eller en e-post.

Mal for oppsigelse

Oppsigelsen kan gjøres svært enkel, for eksempel slik:

[Virksomhetens navn]                                                     [Sted/Dato]
[v/Din overordnede]
[Virksomhetens adresse]
[Postnummer og sted]

Oppsigelse

Jeg, [Fullt navn], sier med dette opp min stilling som [Stillingstittel] i [Virksomhetens navn].

I henhold til arbeidsavtalen vil min siste arbeidsdag være den [Dato]. (eller)
I henhold til arbeidsmiljøloven har jeg [Måneder oppsigelsestid], og min siste arbeidsdag vil derfor være den [Dato].

[Har du utestående lønn, overtid, bonus, feriepenger mv. kan du skrive kort om dette her.]

Jeg vil takke for alt jeg har lært og den fine tiden jeg har hatt i [Virksomhetens navn].

 

[Sted/dato]

Vennlig hilsen

[Signatur]

[Fullt navn]
[Din adresse]
[Postnummer og sted]