Ny dom: Du trenger ikke å legge ut for reiseutgifter på tjenestereise

Borgarting lagmannsrett har avsagt en ny dom som er viktig for ansatte som reiser mye i jobbsammenheng. I dommen slår lagmannsretten fast at arbeidsgiver ikke kan pålegge sine ansatte å legge ut for hotell- og flyutgifter ved tjenestereiser.

Dommen ble anket til Høyesterett, som avslo å behandle saken. Det betyr at resultatet fra lagmannsretten blir stående.

Det var Norsk Tjenestemannslag (NTL) som, på vegne av flere ansatte i Utenriksdepartementet (UD), saksøkte staten. Bakgrunnen for søksmålet var at UD hadde endret sin reiseordning og påla de ansatte å legge ut for utgifter til flyreiser og hotellopphold ved tjenestereiser.

Staten mente at ordningen kunne innføres i kraft av den såkalte styringsretten. De begrunnet dette blant annet med at UD blant annet dekket kostnader til kredittkort og at de ansatte kunne be om et reiseforskudd.

Arbeidstakerne viste til at ordningen medførte et belastende personlig økonomisk ansvar. Det kunne være snakk om betydelige utgifter som den enkelte måtte dekke. Mulighet for reiseforskudd endret ikke dette i praksis.

Lagmannsretten slår fast at arbeidsgiver ikke kan pålegge sine ansatte en slik reiseordning. Lagmannsretten vurderte det slik at verken styringsretten, tariffavtalene eller de ansattes arbeidsavtaler gav UD rett til å innføre en slik reiseordning.

Dommen vil ha stor betydning for de som reiser mye i jobbsammenheng. Den fastslår at arbeidsgivere har ansvaret for utgifter til fly og hotell, og kan derfor ikke uten videre pålegge sine ansatte å legge ut for slike utgifter. Arbeidsgiverne må derfor etablere ordninger hvor de ansatte ikke belastes. Dette har betydning for private virksomheter, spesielt i de tilfeller hvor det er snakk om betydelige utgifter til fly og hotell.

Les dommen her: https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-11661?q=LB-2017-11661

Illustrasjonsfoto: JESHOOTS.COM / Unsplash