Hjemmekontor

Hjemmekontor i og etter koronaens tid – hvilke regler gjelder?

Mer enn halvparten av norske ansatte har jobbet hjemmefra i løpet av pandemien. Etter en kort…


Koronasertifikat

Når kan arbeidsgiver kreve at ansatte viser koronasertifikat?

I dagens smittesituasjon har koronasertifikat blitt høyaktuelt. I regjeringens pressekonferanse…


To kvinner diskuterer

Når er samarbeidsproblemer oppsigelsesgrunn?

Kan man si sine meninger høyt – kan man være uenig med ledelsen på arbeidsplassen?…


Kontorlandskap

Viktig å passe på ved endringer i ansattes arbeidsoppgaver

Må du som ansatt akseptere at arbeidsgiver bestemmer at du skal arbeide i en annen avdeling –…


Har du feriedager til gode?

Når året nærmer seg slutten, opplever mange arbeidstakere å ha feriedager til gode. Spørsmålet som…


Ny dom: Du trenger ikke å legge ut for reiseutgifter på tjenestereise

Borgarting lagmannsrett har avsagt en ny dom som er viktig for ansatte som reiser mye i…