1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Barnefordeling

Hvem bestemmer i en barnefordelingssak?

Det er foreldrene som bestemmer hvilken ordning de skal ha for sine barn – også etter et samlivsbrudd.

Dersom foreldrene mener de har en god ordning for sine barn etter at de har flyttet fra hverandre, er ikke reglene i veien for dette.

Der foreldre ikke får til å finne løsninger, er det domstolene som bestemmer hvilken ordning som skal gjelde for barna.