Har du feriedager til gode?

Når året nærmer seg slutten, opplever mange arbeidstakere å ha feriedager til gode. Spørsmålet som…


Ny dom: Du trenger ikke å legge ut for reiseutgifter på tjenestereise

Borgarting lagmannsrett har avsagt en ny dom som er viktig for ansatte som reiser mye i…