Om Advokatfirmaet Ulset


Advokatfirmaet Ulset bistår bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innenfor de sentrale rettsområder.

Fokus er å gi tydelige råd basert på den faktiske situasjonen klienten befinner seg i, og de juridiske premisser som gjør seg gjeldende.

Rådgivningen er basert på omfattende erfaring og innsikt som rådgiver i forretningsmessige og private rettsforhold.

Tjenester


Forretningsjus

Advokatfirmaet Ulset bistår bedrifter og organisasjoner som juridisk rådgiver knyttet til kontraktsforhold og andre spørsmål som oppstår i den operative virksomhet.

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Ulset har særlig ekspertise innenfor arbeidsrett. Rådgivningen omfatter bedrifter, ledere og andre arbeidstakere.

Familierett

Advokatfirmaet Ulset har omfattende erfaring og ekspertise innenfor familierett. Bistanden omfatter spørsmål knyttet til skilsmisser, samboeroppgjør, arv og barn.

Prosedyre

Advokatfirmaet Ulset har stor erfaring og gode resultater fra arbeid med prosesser for domstolene i alle rettsinstanser.

Kontakt oss

Advokat Jane Veivåg Ulset


Telefon: 994 73 229 – E-post: jvu@advokatulset.no

Advokat Ulset er en svært erfaren advokat innenfor forretningsjus, prosedyre og privatrett. Hun har arbeidet både i offentlig forvaltning og i påtalemyndigheten, herunder Økokrim, samt i store advokatfirmaer i Oslo.

I 2016 startet hun sitt eget firma hvor fokus er kvalitet og tett oppfølging av klientene.

Jane Ulset

Erfaring

2016– Advokatfirmaet Ulset, partner og gründer
2015–2016 Advokatfirmaet HBN – partner
2011–2015 Advokatfirmaet Hjort, senioradvokat
2007–2011 Advokatfirmaet Lynx, partner
2006–2007 Advokatfirmaet Nordia, partner
2004–2006 Advoco advokatfirma, partner
2000–2004 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, senioradvokat
1999–2000 Advokatfirmaet Schjødt, senioradvokat
1997–1999 Advokatfirmaet Sander & Truyen DA, advokat
1995–1997 Økokrim, politiinspektør
1993–1995 Helgeland politikammer, politiinspektør
1991–1993 Nærings- og energidepartementet, førstekonsulent

Utdannelse

1998 Advokatbevilling
1996 Politihøgskolen, etterforskning av økonomiske straffesaker
1991 Cand jur, Universitetet i Oslo

Advokatfullmektig Henriette Thorkildsen Moe


Telefon: 994 01 093 – E-post: htm@advokatulset.no

Henriette har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og er spesialisert innen individuell og kollektiv arbeidsrett, samt markedsrett.

Hun skrev masteroppgave om forholdet mellom arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak på arbeidsplassen og adgangen til å behandle personopplysningene fremkommet av tiltaket. Oppgaven omhandlet hvordan den teknologiske utviklingen har muliggjort nye former for elektronisk kontroll og overvåkning, og er skrevet i lys av at «fremtidens arbeidsplass» kan bli smarte bygg.

Henriette jobber hovedsakelig med arbeidsrett, familierett og kontraktsrett.

Henriette Thorkildsen Moe

Erfaring

2020– Advokatfirmaet Ulset, advokatfullmektig

Utdannelse

2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kontakt


Telefon: 21 60 13 74 / 994 73 229

E-post: jvu@advokatulset.no

Adresse: C J Hambros Plass 2c, 0164 Oslo

Kontakt


Telefon: 21 60 13 74 / 994 73 229

E-post: jvu@advokatulset.no

Adresse: C J Hambros Plass 2c, 0164 Oslo