1. Hjem
  2. Familierett og arv
  3. Barnefordeling

Barnets mening ved barnefordeling

Barn skal som hovedregel høres i barnefordelingssaker fra de er 7 år gamle.

Noen ganger vil mindre barn også få si sin mening, der man mener barnet er modent nok til å danne seg en oppfatning av sin egen situasjon.

Barnets mening vil ha betydning, men det skal ikke ha avgjørende betydning. Barn skal ikke behøve å velge mellom sine foreldre i slike tvister. Og barn vet sjelden hva som er til deres beste der foreldrene krangler.

Barnets mening skal alltid vurderes slik at man sikrer at de er hørt, selv om deres mening ikke alltid blir fulgt. Jo større barnet er, jo større betydning har barnets mening for avgjørelsen.