Nedbemanning

Nedbemanning er å redusere antall ansatte i en virksomhet fordi virksomheten har behov for færre ansatte. Dette kan skyldes omorganisering, behov for markedstilpasning eller behov for å kutte kostnader.
  1. Hjem
  2. Arbeidsrett

Saklig grunn for nedbemanning må være et begrunnet behov for å nedbemanne hos virksomheten – altså et behov for å redusere antall ansatte. Det stilles ikke spesifikke krav til behovet, men det må være fornuftig, reelt og knyttet til forhold ved virksomheten. Det er ikke slik at bedriften må gå med underskudd for å nedbemanne. Dersom bedriften ut fra en saklig gjennomtenkt begrunnelse kommer til at man ønsker færre ansatte i virksomheten, er det tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre nedbemanning dersom lovens regler for øvrig følges.  

For at nedbemanningen skal stå seg rettslig, må lovens regler om saksbehandling følges nøye. Det er regler om gjennomføring av drøftelser, utvelgelse, krav til dokumentasjon m.v., som du kan lese om her.