Oppsigelse

Oppsigelse er vanlig i arbeidslivet, og mange vil oppleve å stå i en oppsigelsessituasjon i løpet av karrieren.
  1. Hjem
  2. Arbeidsrett

Alle arbeidsforhold skal bygge på en arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeidsavtalen skal være skriftlig, og inneholde viss informasjon. Det som står i arbeidsavtalen har derfor betydning dersom arbeidsforholdet skal avsluttes. 

Det er mange regler som gjelder for oppsigelser, og her kan du lese om følgende: